Hundstallet

Hundstallet drivs av Svenska Hundskyddsföreningen, en ideell förening grundad 1908 som förlitar sig på donationer och volontärarbete för att kunna hjälpa utsatta hundar i hela landet. Navet för föreningen har varit Hundstallet i Åkeshov utanför Stockholm. Till Åkeshov kommer hundar som sprungit bort, övergivits, vanvårdats eller som behöver omplaceras omgående. Det går åt flera tusen vårddygn per år och under 2014 omsattes 22 miljoner kronor för att kunna vårda och rehabilitera de hundar som behövt hjälp. Åkeshov tar årligen hand om ungefär 400 hundar, varav ett hundratal omplaceras.Hundstallet