Svenska Kennelklubben

Svenska Kennelklubben, som även brukar förkortas ”SKK”, är den riksorganisation som gäller för alla hundägare och hunduppfödare här i Sverige. Det är där man registrerar sina hundar och det är de som företräder Sveriges hundar och hundägare. Idag har klubben ca 300 000 medlemmar, vilket gör dem till en av de största intresseföreningarna i Sverige.