World animal protection

World animal protection, tidigare WSPA, är en internationell djurskyddsorganisation som fokuserar på att bekämpa djurplågeri. Organisationen bildades år 1981 som en sammanslagning av djurskyddsorganisationerna International Society for the Prevention of Cruelty to Animals och World Federation for the Protection of Animals, och har funnits i Sverige sedan 2010. Fokus ligger på långsiktiga förändringar exempelvis en minskning av tjurfäktningar i Spanien och Frankrike och ett förbud mot så kallade dansbjörnar i Grekland och Turkiet. Organisationen har rådgivande status i FN vad gäller djurskyddsfrågor, och sedan 1990 har World animal protection representanter i Europarådet.